Dlaczego kandyduję?

Załatwię to. Dla Śląska.

Śląsk to dla mnie najważniejszy region Polski, który zasługuje na to, aby otrzymywać znacznie większe wsparcie z budżetu centralnego. W ciągu ostatnich lat udało się sfinansować liczne inwestycje w drogi, koleje, nowoczesne zakłady i poprawić jakość życia w naszej „małej ojczyźnie”.

Jednak wciąż jest wiele do zrobienia. Konsekwentnie pracuję, aby do naszych miast i wsi trafiało coraz więcej środków finansowych z budżetu. Wierzę, że uzyskanie mandatu poselskiego pozwoli mi jeszcze lepiej walczyć o interesy mieszkańców Ziemi Raciborskiej.

Pochodzę z Raciborza, jestem z zawodu adwokatem, a od prawie czterech lat wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Do moich kompetencji w resorcie należy promowanie polskich przedsiębiorstw na całym świecie, współpraca rozwojowa i nadzór nad polską polityką zagraniczną na Bliskim Wschodzie i Afryce. Jednak każdej wolnej chwili staram się pomagać mojemu rodzinnemu miastu i ludziom, których znam przez całe życie.