DORADCA PREMIERA

Paweł Jabłoński

Załatwię to. Dla Śląska.

O mnie

Nazywam się Paweł Jabłoński. Pochodzę z Raciborza, jestem z zawodu adwokatem, a od prawie dwóch lat – doradcą premiera Mateusza Morawieckiego. Wielokrotnie opowiadałem mu o tym, jak ważne jest wzmocnienie roli Śląska w polskiej polityce – i osobiście namawiałem go, aby w tych wyborach wystartował właśnie od nas. Udało się i gwarantuję, że będę wspierał Premiera w walce o śląskie interesy.

CV

2018          Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Doradca Prezesa Rady Ministrów
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Międzynarodowych.

2016          Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie

2016       Analityk w Instytucie na Rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”

2015          Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

2013 Absolwent Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego (UW Uniwersytet Castilla-La Mancha)

2010 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW

Program

Inwestycje na Śląsku. Z budżetu centralnego.

Śląsk to jeden z najważniejszych regionów Polski – a mimo to przez wiele lat był traktowany gorzej niż reszta kraju. Inwestycje w drogi, koleje, nowoczesne zakłady – to wszystko było wspierane przez władze centralne głównie w stolicy i innych wielkich miastach.

Chcę to zmienić. Śląsk zasługuje na takie samo traktowanie jak Warszawa. Śląsk zasługuje na to, aby otrzymywać takie samo wsparcie z budżetu centralnego, jak reszta Polski, zwłaszcza na projekty infrastrukturalne, takie jak kolej metropolitalna i nowe drogi.

Bez sprawnej sieci transportowej, łączącej istniejącą infrastrukturę kolejową (nikt nie ma więcej torów na kilometr kwadratowy!) z nowymi inwestycjami, nasza aglomeracja nie będzie mogła się rozwijać. Straci na tym nie tylko Śląsk, ale cała Polska.

To zbyt ważna sprawa, aby pozostawić jej ciężar na barkach lokalnego samorządu. Doprowadzę do tego, że budżet państwa dorzuci się do finansowania budowy śląskich dróg i kolei metropolitalnej. Skoro takie wsparcie otrzymała Warszawa, Śląsk tym bardziej na nie zasługuje.

Elity dla Polski. Ze Śląska.

Sprawne państwo potrzebuje dobrze wykształconych kadr – dyplomatów, urzędników i polityków. Nasz kraj potrzebuje ich szczególnie mocno. Dziś najzdolniejsza młodzież chcąc pracować dla Polski nie ma wielkiego wyboru i musi kształcić się w Warszawie. Czas na alternatywę.

W 1993 roku na Uniwersytecie Śląskim powstała Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych. Jej absolwenci pełnią dziś kluczowe funkcje w administracji państwowej. Niestety, w wyniku błędnych decyzji w 2013 roku Szkoła została zamknięta, a śląska młodzież straciła możliwość kształcenia się na tym kierunku, by służyć naszej ojczyźnie.

Odbudujemy Międzynarodową Szkołę Nauk Politycznych na UŚ. Śląska młodzież to przyszłość Polski, także polskiej dyplomacji. Powinna mieć szansę, by kształcić się w tym kierunku tu, na miejscu – bez konieczności wyjazdu na studia do Warszawy, czy innych miast.

Bieruń: Stop powodziom.

Dobrze pamiętam katastrofalne powodzie z 1997 i 2010 roku, doświadczyłem ich na własnej skórze. Ich skutki mogłyby być dużo mniejsze, gdyby rząd centralny dobrze współpracował z samorządem i gdyby na czas przygotowano odpowiednie zabezpieczenia – a nie kazano mieszkańcom „ubezpieczać się” i radzić sobie samemu.

Powiat bieruńsko-lędziński jest szczególnie narażony na skutki powodzi, dlatego nie możemy dopuścić, aby te kataklizmy kiedykolwiek się powtórzyły. Rząd PiS już rozpoczął prace nad budową nowych wałów i umocnieniem istniejących. W Sejmie będę dbał o to, aby te prace zostały zdecydowanie przyspieszone.

Zapobieganie powodzi będzie jednym z moich najważniejszych priorytetów. Obiecuję, że do końca kadencji doprowadzę do wzmocnienia wszystkich wałów przeciwpowodziowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim, które tego wymagają – i do usypania nowych wałów tam, gdzie to niezbędne.